Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Latvijas Universitātē īsteno valsts pētījumu projektu tautsaimniecības tiesiskā ietvara efektivitātes paaugstināšanai
Pēdējās izmaiņas veiktas:
15.04.2016

Valsts pētījumu programmas 2014. - 2017. gadam  "Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai" EKOSOC-LV  projektu nr. 5.2.10. "Ilgtspējīga tautsaimniecības transformācijas tiesiskā ietvara efektivitātes paaugstināšanas modeļa izstrāde" īsteno Latvijas Universitāte - LU Juridiskās fakultātes profesores, dr.iur. Ārijas Meikališas vadībā.

Projekta mērķi ir sniegt jaunas un ilgtermiņā izmantojamas zināšanas par tautsaimniecības tiesiskās vides stabilitātes ietekmi uz investīciju piesaisti un inovāciju ieviešanu tautsaimniecībā, kā arī izstrādāt modernu, ilgtspējīgu un cilvēktiesībām atbilstošu tautsaimniecības tiesiskā ietvara efektivitātes paaugstināšanas programmu.

Informācija par aktivitātēm projekta ietvaros pieejama šeit.

Saziņai:

Projekta vadītāja - prof. Ārija Meikališa
E-pasts: juridiska.fakultate@lu.lv
Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV -1586